Paulina
Poławska

Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi i Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku, jak również Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Brała udział w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach muzycznych.

Gra na klarnecie, saksofonie i chalumeau.

Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi i Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku, jak również Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Brała udział w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach muzycznych.

Gra na klarnecie, saksofonie i chalumeau.