Dorota
Jankowska

Pochodzi z rodziny o silnych tradycjach muzycznych. Naukę gry na wiolonczeli rozpoczęła w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Emila Młynarskiego w Warszawie, pod kierunkiem prof. Jerzego Ługiewicza. Edukację kontynuowała w Państwowej Szkole Muzycznej im. Józefa Elsnera w Warszawie w klasie dr. Romana Hoffmana. Jest absolwentką warszawskiego SWPS.

Od początku muzycznej drogi szczególnym zainteresowaniem darzyła kameralistykę. Współpracowała z czołowymi polskimi zespołami specjalizującymi się w wykonawstwie muzyki dawnej (m.in. Ars Nova, Canor Anticus). Brała udział w realizacji nagrań płytowych.

Jako muzyk interesuje się także muzyką rozrywkową współpracując z takimi zespołami jak: Red Heels, Kwartet Forarte, Kortez.

Od wielu lat pogłębia również wiedzę w zakresie gry na violi da gamba biorąc udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Christian Zinke, Marca Caudle, Petra Wagnera.

Pochodzi z rodziny o silnych tradycjach muzycznych. Naukę gry na wiolonczeli rozpoczęła w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Emila Młynarskiego w Warszawie, pod kierunkiem prof. Jerzego Ługiewicza. Edukację kontynuowała w Państwowej Szkole Muzycznej im. Józefa Elsnera w Warszawie w klasie dr. Romana Hoffmana. Jest absolwentką warszawskiego SWPS.

Od początku muzycznej drogi szczególnym zainteresowaniem darzyła kameralistykę. Współpracowała z czołowymi polskimi zespołami specjalizującymi się w wykonawstwie muzyki dawnej (m.in. Ars Nova, Canor Anticus). Brała udział w realizacji nagrań płytowych.

Jako muzyk interesuje się także muzyką rozrywkową współpracując z takimi zespołami jak: Red Heels, Kwartet Forarte, Kortez.

Od wielu lat pogłębia również wiedzę w zakresie gry na violi da gamba biorąc udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Christian Zinke, Marca Caudle, Petra Wagnera.